Waterput: bron van hoop voor meisjes

Liesbeth Pruijs
from €2,500 (121%)

De waterschaarste in Sierra Leone heeft vergaande gevolgen. Gemiddeld lopen vrouwen en meisjes nu al 10-15 kilometer per dag om ver weg water te halen en sjouwen zij op de terugweg 10 tot 20 liter met zich mee! Steeds meer meisjes worden van school gehaald om te helpen met water halen. En steeds minder vrouwen hebben de tijd om een inkomen te vergaren om zo de armoedespiraal te doorbreken. Een waterput dichtbij huis betekent daarom veel meer dan een bron van water. Het is een bron van hoop op een betere toekomst voor generaties vrouwen en meisjes. Daarom vraagt UN Women NL tijdens Earth Week (19-25 april) aandacht voor deze meisjes middels de Water Challenge. Ik ga sowieso 10km lopen. Mét 10L water.

Dragen jullie: familie, vrienden, bekenden en relaties bij aan deze 'bron van hoop' voor meisjes in Sierra Leone? Ik hoop het van harte en alvast super bedankt! 

UPDATE 15 APRIL, 21.30H. Wow! Wat een mooie en lieve reacties heb ik van zoveel lieve familie en vrienden gekregen! Ik heb m'n streefbedrag al drie keer verhoogd. Nu ga ik voor het realiseren van 1 hele waterput a 2.500€. Wat een mooie gedachte dat we dat met elkaar hebben gedaan. Dank, dank!